Non aiu cchiu nenti di Petra Sappa

747

Non aiu cchiu nenti,
via l’uttima fidi e l’uttimi du pinnenti.

Da fidi, quarantanni na stu itu,
si ni iu tra lu chiantu, miu e di mo maritu.

Du pinnenti, di matri a matri, pa muri e pa paci
ora, oro scuagghiatu n’de stradi di Jaci.

Chianciunu l’occhi, non ci su cchiu fazzuletta,
nenti duttura, nenti rizzetta.

Tutti li jorna e tutti li matina,
senza lustru a spaccarimi la carina.

Dumani vulissi na fidi e la libertà,
dumani vulissi du pinnenti e…………. la dignità.

Petra Sappa