Piccola Storia di Jaci – “Vinti Jnnaru”

IMG_20150124_110653N’trona lu celu di mascatteria

sona lu campanaru a cunzulatu.

ca lu Santu all’arburu attaccatu,

supra la vara passa in alligria.

Su’ li divoti in gran pazzia:

– Viva li Rizzareddu- a tuttu sciatu,

ridi lu Santu Martiri suddatu

e n’ciciraru calia vannia.

Supra li vanchi lu cosaduciaru

sponi ciminu , crema e tirruncinu

mentri la fudda acchanu paru paru;

porta lu ciarlatanu midicini

n’fozza la banna e n’foca lu murtaru

tra i stellifilanti e palluncini

Vincenzo Grasso

La Buona Novella 15 gennaio 1932