Piccola Storia di Jaci – 11 gennaio 1693, la catastrofe

 

 

All’unnici jnnaru e non mi stornu, p’aviri offisu a Diu tantu supernu, ‘n tempu ‘n mumentu, si vitti ‘nto ‘n gnornu, Morti, Giudiziu, Paradisu e ‘Nfernu. L’Unnici di Jnnaru a Vintun’ura a Jaci senza sonu s’abballava! Cu sutta petri, e cu sutta li mura e cu misiricordia chiamava! Santa Vennira, nostra prutittura, sutta di lu so mantu ni sarbava!