“Susi pasturi”: alcune strofe…aggiungete le vostre!

presepe

Sutta un pedi di nucidda
c’è na naca picciridda
ci si curca lu Bamminu
San Giuseppi e San Jachinu.

E susi pasturi nun dormiri chiù
lu vidi ch’è natu u Bamminu Gesù.

Sutta un pedi di lumia
c’è na fimmina ca cusia
e cusia lu ‘mbasciaturi
pi ‘mbasciari a lu Signuri

E susi pasturi…

Sutta un pedi di cirasa
San Giuseppi fa la casa
fa la casa a lu Signuri
senza petri ma cu l’amuri

E susi pasturi…

E nasciu lu Bammineddu
senza un pilu di capiddu
qualchi filu chi n’havia
comu l’oru ci stralucia

E susi pasturi…

Vuotu l’uocci a la marina,
viru veniri a du’ pasturi:
“Pastureddi unni jiti?”
“Jemu a vidiri a lu Signuri”.

E susi pasturi…

“Ppi manciari chi cci purtati?”
“‘N acidduzzu ‘nta ‘n panaru,
racinedda ‘nta ‘n cufinu,
ppi manciari Gesù Bamminu”.

E susi pasturi…

Sta calannu ‘na Susanedda,

sta calannu di li muntagni;
cu ‘na cannistredda ‘n testa,
china ‘i mennuli e castagni.

E susi pasturi…

E lu poviru picuraru,
nenti avia chi cci purtari;
cci purtau ‘n agnidduzzu,
p’arricriarisi Gesuzzu.

E susi pasturi…

E la notti di Natali,
tuttu zuccuru e tuttu meli.
Ca nasciu ‘mmenzu l’animali
lu rignanti di li genti.

E susi pasturi…

E la notti di Natali,
fanu festa li parrini;
nun aviennu chi manciari,
manciunu cricchi di jaddini.

E susi pasturi…

San Jachinu ccianau ‘n cielu,

ppi sunari tri campani;
tri campani su’ sunati,
viva viva la Trinitati.

E susi pasturi…